قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نورآباد لرستان

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

650,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:50

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت