قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نورآباد

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

450,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت