قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نورآباد

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:20

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

400,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1

26 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:20

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت