قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نورآباد

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:50

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

400,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:20

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت