قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دورود

شرکت میهن نورآریا شماره 4 دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا V*I*P تک صندلی ۰۹۱۲۳۰۳۱۰۳۲

22 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

350,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: بی۹

39 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 15 تی بی تی دورود

دورود -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:30

اتوکار: VOLVO، B9*بارعایت پروتکل های بهداشتی وپک الکل،ماسک،دستکش*

42 صندلی خالی

300,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:45

اتوکار: بی۹

39 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت