موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 09:00

اتوکار: B9-VIP
وی ای پی تخت شو

21 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: بی۹

36 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره یک دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

42 صندلی خالی

350,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: بی۹

41 صندلی خالی

350,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:45

اتوکار: بی۹

41 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت