شرکت شماره یک دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

300,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:00

اتوکار: بی۹

33 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت شماره 15 تی بی تی دورود

دورود -> پایانه جنوب (تهران )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:45

اتوکار: V*I*P۰۹۳۵۵۴۲۰۰۲۵ مانیتور دار

19 صندلی خالی

500,000 ریال

475,000 ریال
شرکت شماره یک دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:55

اتوکار: ولووبی۹- vip

23 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت شماره 15 تی بی تی دورود

دورود -> پایانه جنوب (تهران )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:55

اتوکار: V*O*L*V*O*** B9 ۰۹۱۶۶۶۵۳۰۴۴

34 صندلی خالی

300,000 ریال

285,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت