شرکت شماره یک دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:00

اتوکار: بی۹

40 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 15 تی بی تی دورود

دورود -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:30

اتوکار: VOLVO - B9 ۰۹۱۶۶۶۵۳۰۴۴

39 صندلی خالی

300,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:45

اتوکار: بی۹

35 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 15 تی بی تی دورود

دورود -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:45

اتوکار: V I P تخت شو۲۵نفره

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت