قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دورود

شرکت شماره یک دورود

دورود -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:00

اتوکار: ولووبی ۹

36 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت میهن نورآریا شماره 4 دورود

دورود -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:00

اتوکار: **ولووبی۹**پک بهداشتی الکل ماسک دستکش

36 صندلی خالی

380,000 ریال

361,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت