قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دورود

شرکت میهن نورآریا شماره 4 دورود

دورود -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: *اسکانیا کلاسیک ۰۹۱۲۳۰۳۱۰۳۲*پک بهداشتی الکل ماسک دستکش
همراه بابسته بهداشتی الکل ماسک دستکش

40 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره یک دورود

دورود -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 23:00

اتوکار: ولووبی ۹

44 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت میهن نورآریا شماره 4 دورود

دورود -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 23:00

اتوکار: **ولووبی۹**پک بهداشتی الکل ماسک دستکش

40 صندلی خالی

380,000 ریال

361,000 ریال
شرکت میهن نورآریا شماره 4 دورود

دورود -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 23:45

اتوکار: *ولوو‌‌‌بی۹وی ای پی تخت شو*پک بهداشتی الکل ماسک دستکش
همراه بابسته بهداشتی الکل ماسک دستکش

21 صندلی خالی

500,000 ریال

475,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت