قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کوهدشت

آرتا نوین گشت لرستان

کوهدشت (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
ادرس کوهدشت خیابان امام جنب مسجد جامع تعاونی 7 تلفن 06632624720

35 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:30

اتوکار: مارال ۳۲ نفره
خیابان امام جنب مخابرات تعاونی 8

24 صندلی خالی

860,000 ریال

731,000 ریال
شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
خیابان امام جنب مخابرات تعاونی 8

29 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال

      تاریخ حرکت