قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کوهدشت

آرتا نوین گشت لرستان

کوهدشت (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 09:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

700,000 ریال

آرتا نوین گشت لرستان

کوهدشت (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نورآریا کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania 2+2

44 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت