قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کوهدشت

آرتا نوین گشت لرستان

کوهدشت (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:30

اتوکار: Scania 2+2

29 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:30

اتوکار: مارال ۳۲ نفره
خیابان امام جنب مخابرات تعاونی 8

22 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:00

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
خیابان امام جنب مخابرات تعاونی 8

27 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:30

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
خیابان امام جنب مخابرات تعاونی 8

22 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره
خیابان امام جنب مخابرات تعاونی 8

14 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت