قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایلام

سير و سفر ايلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: ۳۲۲۲۸۸۸۸صندلی تخت شوVIP۲۵

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

35 صندلی خالی

600,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا۳۲۲۲۹۵۱۴

33 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا۰۸۴۳۲۲۲۸۸۰۰

44 صندلی خالی

600,000 ریال

سير و سفر ايلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:30

اتوکار: SCANIA

42 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت