قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ایلام

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا همراه با پک بهداشتی

5 صندلی خالی

750,000 ریال

مروارید پیمای زاگرس ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP (25مارالتخت شوباپک بهداشتی

11 صندلی خالی

1,250,000 ریال

مروارید پیمای زاگرس ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP (25مارالتخت شوباپک بهداشتی

11 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت