قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایلام

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۰۸۴۳۲۲۲۸۸۰۰

42 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:30

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:30

اتوکار: مارال۳۲۲۲۹۵۱۴VIP25

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

42 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج, همدان

جمعه

1399/05/17 ساعت 19:00

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۴۸۴
undefined

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت