قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ایلام

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 10:30

اتوکار: VIPتخت شوهمراه باشارژراختصاصی وپک بهداشتی و۱۷نفرفاصله اجتماعی

13 صندلی خالی

1,250,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 14:00

اتوکار: درسا مانیتوردار VIP17 نفره باپک بهداشتی(فاصله گذاری شده)

16 صندلی خالی

1,250,000 ریال

مروارید پیمای زاگرس ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 14:30

اتوکار: (VIP (25مارالتخت شوباپک بهداشتی

16 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت