قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ایلام به تهران

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, همدان

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۰۸۴۳۲۲۲۸۸۰۰

32 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 18:30

اتوکار: VIPدرسا صندلی مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
ترابر بی تا ایلام تلفن رزرو08432228080 دفتر مرکزی 08433332178

12 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 18:30

اتوکار: VIPدرسا صندلی مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
ترابر بی تا ایلام تلفن رزرو08432228080 دفتر مرکزی 08433332178

12 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
ترابر بی تا ایلام تلفن رزرو08432228080 دفتر مرکزی 08433332178

31 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
ترابر بی تا ایلام تلفن رزرو08432228080 دفتر مرکزی 08433332178

31 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت