قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایلام

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:00

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۴۸۴همراه با پک بهداشتی

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

قزوین, همدان, کرج

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۰۸۴۳۲۲۲۸۸۰۰همراه با پک بهداشتی

41 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 19:00

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۴۸۴همراه با پک بهداشتی

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت