قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایلام

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:00

اتوکار: VIPدرسا صندلی مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

25 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:30

اتوکار: مارال۳۲۲۲۹۵۱۴VIP25

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:00

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

23 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۰۸۴۳۲۲۲۸۸۰۰

44 صندلی خالی

350,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:45

اتوکار: مارال۳۲۲۲۹۵۱۴VIP25

25 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت