قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایلام

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 15:00

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

24 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:30

اتوکار: VIPدرسا صندلی مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

23 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا۳۲۲۲۹۵۱۴

45 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 20:30

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

22 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 21:15

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰
undefined

24 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت