قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس همدان و تخفیف در ترمینال ایلام

مروارید پیمای زاگرس ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 14:30

اتوکار: (VIP (25مارالتخت شوباپک بهداشتی

10 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 15:00

اتوکار: ۱۷VIPنفره باپک بهداشتی(فاصله گذاری شده)

10 صندلی خالی

600,000 ریال

مروارید پیمای زاگرس ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP (25مارالتخت شوباپک بهداشتی

13 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت