لوان نور یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: VIP-25

0 صندلی خالی

1,120,000 ریال

راهپیمای پارسیان یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی تک صندلی

3 صندلی خالی

1,120,000 ریال

آریا سفر آسیا یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:00

اتوکار: V I P (صندلی تخت شو ۰۹۱۷۱۴۳۹۵۲۰)
09171439520نادري

0 صندلی خالی

1,120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت