شرکت شماره 10 مارال سیر یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:00

اتوکار: V I P (صندلی تخت شو)

16 صندلی خالی

936,000 ریال

795,600 ریال
راهپیمای پارسیان یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی تک صندلی

23 صندلی خالی

936,000 ریال

795,600 ریال
آریا سفر آسیا یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 18:00

اتوکار: V I P (صندلی تخت شو ۰۹۱۷۱۴۳۹۵۲۰)
09171439520نادري

21 صندلی خالی

936,000 ریال

795,600 ریال
شرکت آسیا سفر یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره ۰۹۱۷۱۴۳۵۴۷۱

25 صندلی خالی

936,000 ریال

795,600 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت