قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال یاسوج

شرکت میهن نور آریا یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره-تلفن :۰۹۱۷۳۴۱۰۰۲۶-۳۳۳۳۱۱۴۰
ترمینال شهید قرنی یاسوج

35 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت میهن نور آریا یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره-تلفن :۰۹۱۷۳۴۱۰۰۲۶-۳۳۳۳۱۱۴۰
ترمینال شهید قرنی یاسوج

31 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت میهن نور آریا یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 29تلفن :۰۹۱۷۳۴۱۰۰۲۶-۳۳۳۳۱۱۴۰
ترمینال شهید قرنی یاسوج

25 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت