قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سمنان

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 11:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت