قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سمنان

شماره یک سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 05:00

اتوکار: VIP 2+1

3 صندلی خالی

280,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

200,000 ریال

شماره یک سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت