قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سمنان

پیک معتمدسمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

240,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

240,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

240,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

240,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 11:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت