قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال سمنان

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 07:15

اتوکار: Benz C457 2+2

25 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> ساری

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 07:20

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> ساری

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

290,000 ریال

      تاریخ حرکت