قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سمنان

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:20

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

پیک معتمدسمنان

سمنان -> ساری

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

230,000 ریال

کیان سفرپاسارگاد سمنان

سمنان -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت