قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شاهرود به تهران

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:30

اتوکار: هیوندای

20 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

30 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

30 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت شماره2پیک معتمد-شعبه شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب تهران

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:45

اتوکار: بی ۹ ۴۶نفره

0 صندلی خالی

265,000 ریال

246,450 ریال
شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:55

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره

18 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت