قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهرود

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال V I Pاستفاده ازماسک الزامی میباشد

17 صندلی خالی

545,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیامارال استفاده ازماسک الزامی میباشد

40 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:30

اتوکار: هیوندای استفاده ازماسک الزامی میباشد

29 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

45 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:59

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

41 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت