قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردبیل

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

32 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

32 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

32 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

990,000 ریال

891,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت