قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اسلامشهر و تخفیف در ترمینال اردبیل

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

700,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

29 صندلی خالی

980,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 19:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت