قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردبیل

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سلطان آباد

شنبه

1399/05/18 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

21 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> مرکزی قم

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سلطان آباد

شنبه

1399/05/18 ساعت 19:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

0 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سلطان آباد

شنبه

1399/05/18 ساعت 20:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

6 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سلطان آباد

شنبه

1399/05/18 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

22 صندلی خالی

790,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سلطان آباد

شنبه

1399/05/18 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

990,000 ریال

891,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت