قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردبیل

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
از مسیر آستارا رشت و...

22 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

350,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-

19 صندلی خالی

300,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

22 صندلی خالی

350,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی، عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-

25 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت