قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال پارس آباد

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

16 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

18 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

11 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت