قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال پارس آباد

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:30

اتوکار: MAN classicus 2+1

15 صندلی خالی

1,250,000 ریال

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

11 صندلی خالی

1,000,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:30

اتوکار: MAN classicus 2+1

16 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت