قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال پارس آباد

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 17:30

اتوکار: MAN classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 18:30

اتوکار: MAN classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 16جهان گ

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 19:31

اتوکار: MAN classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 16جهان گ

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت