قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال پارس آباد

تعاونی 16جهان گ

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

1,000,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت