قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خلخال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+2
رضایی 09190881429

39 صندلی خالی

450,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+2
نمازی 09143522257

34 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت