قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گرمی

پیک صباگرمی

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:00

اتوکار: MAN classicus 2+2
آزادی سلطان آباد اسلامشهر تلفن(32643333) فداکار با 30 سال سابقه

39 صندلی خالی

740,000 ریال

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:45

اتوکار: classicus 2+1
پذیرایی وماسک (تلفن 32641111) قره خانی

25 صندلی خالی

1,230,000 ریال

پیک صباگرمی

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی سلطان آباد اسلامشهر تلفن(32643333) فداکار با 30 سال سابقه و خدمت

17 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت