قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گرمی

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> سلطان آباد (تهران )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:45

اتوکار: classicus 2+1
پذیرایی و ماسک(تلفن32641111)قره خانی

24 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
تعاونی 15 گرمی

گرمی -> پایانه جنوب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 19:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
پذیرایی و ماسک(تلفن32641111)قره خانی

18 صندلی خالی

1,230,000 ریال

922,500 ریال
پیک صباگرمی

گرمی -> پایانه غرب

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تهران سلطان آباد اسلامشهر تلفن32643922 قادری و فداکار با 30 سال سابقه

14 صندلی خالی

1,230,000 ریال

861,000 ریال

      تاریخ حرکت