قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مشگین شهر

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,150,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,150,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

19 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت