قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشگین شهر

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

770,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

637,500 ریال
آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

770,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

637,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت