قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشگین شهر

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت