قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مشگین شهر به تهران

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

18 صندلی خالی

770,000 ریال

پارسیان مشگین (تعاونی14)

مشگین شهر -> پایانه غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
04532552114-5-6-تخت شو

23 صندلی خالی

750,000 ریال

637,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت