قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشگین شهر

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

24 صندلی خالی

800,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت