قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال مشگین شهر

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

200,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

200,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

200,000 ریال

      تاریخ حرکت