قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس یزد به تهران

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> تبريز

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مارال سه محور

13 صندلی خالی

600,000 ریال

ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:20

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه شرق(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:25

اتوکار: اسکانیا
vتلفن هماهنگي:09135139263

21 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه شرق(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:25

اتوکار: اسکانیا
vتلفن هماهنگي:09135139263

21 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا.مارال.۴۴
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

13 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک یزد

یزد -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: اسکانیا

7 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: اسکانیا

12 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: سوپرکلاسیک ویژه/۳۲نفره
جایگاه گیتی پیما

16 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
ماهان سفر ایرانیان یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: کلاسیک تک صندلی

23 صندلی خالی

480,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: کلاسیک تک صندلی
سکو8

23 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: سوپرکلاسیک ویژه/۳۱نفره
جایگاه گیتی پیما

15 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: غزال VIP تخت شو
جايگاه همسفر چابكسواران

0 صندلی خالی

610,000 ریال

457,500 ریال
ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه شرق(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:25

اتوکار: مارال وی آی پی
سکوی تی بی تی 15

16 صندلی خالی

610,000 ریال

549,000 ریال
ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه شرق(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:25

اتوکار: مارال وی آی پی
سکوی تی بی تی 15

16 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
سیروسفر یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: غزالvip تخت شو
تلفن هماهنگی 09131584577عباسی

9 صندلی خالی

610,000 ریال

ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: vip

11 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو

3 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه بیهقی(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو

3 صندلی خالی

610,000 ریال

488,000 ریال
ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%39 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: مارال وی آی پی
تلفن هماهنگي:09135139263

6 صندلی خالی

600,000 ریال

366,000 ریال
ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%39 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: مارال وی آی پی
تلفن هماهنگي:09135139263

6 صندلی خالی

610,000 ریال

372,100 ریال
شرکت مسافربری شماره یک یزد

یزد -> تهران

%37 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال وی ای پی

15 صندلی خالی

600,000 ریال

378,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک یزد

یزد -> تهران

%37 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال وی ای پی

15 صندلی خالی

600,000 ریال

378,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال وی ای پی

12 صندلی خالی

600,000 ریال

390,000 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه بیهقی(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: (درسا تخت شو مانیتوردار)

10 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه بیهقی(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: (درسا تخت شو مانیتوردار)

10 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: vip

9 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP
سکوی 12آسیا سفر

22 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
سیروسفر یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: غزال vip تخت شو
تلفن هماهنگی 09131584577عباسی

9 صندلی خالی

600,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: اسكانيامارال vip تخت شو

12 صندلی خالی

610,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: اسكانيامارال vip تخت شو
سکو8

12 صندلی خالی

610,000 ریال

488,000 ریال
سیروسفر یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: غزالvip تخت شو
تلفن هماهنگي ۰۹۱۳۱۵۸۴۵۷۷ عباسي

15 صندلی خالی

610,000 ریال

ترابر بی تا یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: غزال وی ای پی
تلفن هماهنگي:09135139263

10 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو

7 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

10 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:10

اتوکار: VIP تخت شو
undefined

16 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: VIP تخت شو
سکوی 12آسیا سفر

17 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:25

اتوکار: غزال VIP تخت شو
جايگاه همسفر چابكسواران

6 صندلی خالی

610,000 ریال

457,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو

6 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP تخت شو
سکوی گیتی نورد

18 صندلی خالی

600,000 ریال

420,000 ریال