قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس یزد به تهران

سیروسفر یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: غزالvip تخت شو
تلفن هماهنگي ۰۹۱۳۱۵۸۴۵۷۷ عباسي

8 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابر بی تا یزد

یزد -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: غزال وی ای پی
تلفن هماهنگي:09135139263

0 صندلی خالی

740,000 ریال

703,000 ریال
تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مان ۴۵ نفره

33 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو

6 صندلی خالی

740,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

8 صندلی خالی

420,000 ریال

357,000 ریال
ماهان سفر ایرانیان یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا
سکو8

10 صندلی خالی

420,000 ریال

315,000 ریال
میهن نورآریا یزد

یزد -> تهران

شهرهای بین راهی

کرج, قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
ماهان سفر ایرانیان یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا

10 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:25

اتوکار: غزال VIP تخت شو

5 صندلی خالی

740,000 ریال

666,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو

5 صندلی خالی

740,000 ریال

شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP تخت شو/
سکوی گیتی نورد

19 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال