شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

22 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

21 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, زنجان, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی(مارال مانیتوردار)

17 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود, کرج, قزوین, قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:30

اتوکار: تک صندلی مارال ۳۰نفره+

23 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل, قم, پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

38 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت