شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستارا, رشت, قزوین, قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

17 صندلی خالی

740,000 ریال

666,000 ریال
شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:00

اتوکار: وی.آی.پی.۲۹نفره

13 صندلی خالی

740,000 ریال

ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا
جايگاه تعاوني 15(تي بي تي) /تلفن جهت هماهنگي : 09135139263

8 صندلی خالی

420,000 ریال

ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا
جايگاه تعاوني 15(تي بي تي) /تلفن جهت هماهنگي : 09135139263

8 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

19 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت