ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران), قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵نفره با پذیرایی ویژه و پک بهداشتی تماس جهت رزروبلیط ۰۳۵۳۷۲۳6778
جايگاه تعاوني 15(تي بي تي) /تلفن جهت هماهنگي : 09135139263

17 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
ترابر بی تا یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه شرق(تهران)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵نفره با پذیرایی ویژه و پک بهداشتی تماس جهت رزروبلیط ۰۳۵۳۷۲۳6778
جايگاه تعاوني 15(تي بي تي) /تلفن جهت هماهنگي : 09135139263

17 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:30

اتوکار: مان ۴۴نفره فروش مجاز ۲۲صندلی ۳۷۲۳۸۴۰۰

38 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
شرکت ماهان سفر یزد

یزد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو:۳۷۲۳۶۷۶۶
جهت هماهنگی با این شماره 09134558982حاصل فرمائید

34 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو ۲۵ نفره تماس جهت رزرو بلیط ۳۷۲۳۶۷۳۲ ۰۳۵
جايگاه همسفر چابكسواران

0 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت