شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> گنبدکاووس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, بابل, آمل, پایانه شرق(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

8 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کناردریائ تالش, قزوین, کرج, قم, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

21 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: وی.آی.پی.غزال ۲۵ صندلی

19 صندلی خالی

885,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

36 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:45

اتوکار: تک صندلی کلاسیک ۳۲ نفره
جايگاه همسفر چابكسواران

30 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت