قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), زنجان, قم, کرج

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی(مارال مانیتوردار)

20 صندلی خالی

910,000 ریال

819,000 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود, قزوین, پایانه غرب(تهران), قم, کرج

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 14:30

اتوکار: تک صندلی مارال ۳۰نفره+تلفن رزرو۳۷۲۳۶۶۶۲

22 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کناردریائ تالش, قزوین, پایانه غرب(تهران), قم, کرج

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:30

اتوکار: غزالVIPتخت شو۲۵نفره تلفن تماس۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

21 صندلی خالی

910,000 ریال

819,000 ریال
شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> تبریز

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قزوین, زنجان, کرج

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 18:00

اتوکار: وی.آی.پی.غزال ۲۵ صندلی

16 صندلی خالی

910,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

44 صندلی خالی

518,000 ریال

466,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت