قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم, کرج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی(مارال مانیتوردار)

17 صندلی خالی

910,000 ریال

819,000 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود, پایانه غرب(تهران), قزوین, قم, کرج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 14:30

اتوکار: تک صندلی مارال ۳۰نفره+

23 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو مانیتوردار

24 صندلی خالی

880,000 ریال

792,000 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کناردریائ تالش, قزوین, پایانه غرب(تهران), قم, کرج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

40 صندلی خالی

518,000 ریال

466,200 ریال
شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> تبریز

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قزوین, زنجان, کرج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: وی.آی.پی.۲۹نفره

20 صندلی خالی

912,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت