قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

270,000 ریال

243,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تماس جهت رزرو بلیط ۳۷۲۳۶۷۳۲ ۰۳۵
برگشت از همسفر شهرکرد03832273770

25 صندلی خالی

276,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

32 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25 نفره

21 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25 نفره

21 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت