قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
جايگاه همسفر چابكسواران

0 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
جايگاه همسفر چابكسواران

0 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
سکوی رویال سفر

0 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
با رانندگی هوشنگ وثوق

0 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:45

اتوکار: وی آی پی ۲۹ صندلی
سکوی رویال سفر

0 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت