قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال یزد

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25 نفره

15 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
جايگاه همسفر چابكسواران

20 صندلی خالی

344,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت