قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> خرم آباد (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

24 صندلی خالی

180,000 ریال

153,000 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> اصفهان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: غزال vip تخت شو

4 صندلی خالی

300,000 ریال

195,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> اصفهان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: مان VIP تخت شو با اینترنت رایگان
جايگاه همسفر چابكسواران

3 صندلی خالی

300,000 ریال

195,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: غزال VIP تخت شو

1 صندلی خالی

300,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> پايانه صفه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

24 صندلی خالی

180,000 ریال

153,000 ریال
شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), نائین

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

190,000 ریال

شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), نائین, پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

180,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

یزد -> اصفهان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: غزال vip تخت شو

14 صندلی خالی

300,000 ریال

195,000 ریال
ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: vip
محل سوارشدن جايگاه همسفرتلفن هماهنگی 09138544597پورهادیان

10 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> اصفهان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو
جايگاه همسفر چابكسواران

15 صندلی خالی

300,000 ریال

195,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا

24 صندلی خالی

190,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> پايانه صفه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانيا کلاسيک 36 نفره

26 صندلی خالی

220,000 ریال

187,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> اصفهان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: غزال VIP تخت شو
جايگاه همسفر چابكسواران

16 صندلی خالی

300,000 ریال

195,000 ریال