شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
جايگاه همسفر چابكسواران

27 صندلی خالی

230,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی ۲۹ صندلی
سکوی رویال سفر

27 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی ۲۹ صندلی
سکوی رویال سفر

27 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت