قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا
هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسایی الزامیست تلفن هماهنگی 09138544597پورهادیان

43 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن تماس ۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

44 صندلی خالی

550,000 ریال

467,500 ریال
شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), طبس, تربت حیدریه

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره
سکوی گیتی نورد

43 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, تربت حیدریه

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

44 صندلی خالی

550,000 ریال

467,500 ریال
شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), طبس, تربت حیدریه

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره
سکوی گیتی نورد

39 صندلی خالی

550,000 ریال

467,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت