قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تربت حیدریه و تخفیف در ترمینال یزد

ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا
هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسایی الزامیست تلفن هماهنگی 09138544597پورهادیان

19 صندلی خالی

693,000 ریال

شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), طبس, تربت حیدریه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۴۴/با فاصله اجتماعی

22 صندلی خالی

756,000 ریال

680,400 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), طبس, تربت حیدریه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن تماس ۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

0 صندلی خالی

693,000 ریال

623,700 ریال

      تاریخ حرکت