قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

سیروسفر یزد

یزد -> طبس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی سیروسفر

32 صندلی خالی

316,000 ریال

شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> مشهد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, فردوس (خراسان ), طبس

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۰فروش مجاز ۲۲صندلی

40 صندلی خالی

316,000 ریال

284,400 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> کاشمر

شهرهای بین راهی

طبس

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
سکوی 12آسیا سفر

21 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> مشهد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, فردوس (خراسان ), طبس

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۰فروش مجاز ۲۲صندلی

40 صندلی خالی

316,000 ریال

284,400 ریال
رویال سفر ایرانیان

یزد -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), تربت حیدریه, طبس

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
تلفن هماهنگی:03537236656/03537231212

20 صندلی خالی

555,000 ریال

499,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت