قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال یزد

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی
همراه با مانیتور اختصاصی

7 صندلی خالی

745,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:15

اتوکار: مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتور دار شخصی
همراه با مانیتور اختصاصی

14 صندلی خالی

745,000 ریال

میهن نورآریا یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

صفاشهر

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:30

اتوکار: غزال وی.ای.پی تخت شو

14 صندلی خالی

745,000 ریال

670,500 ریال

      تاریخ حرکت