قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس یزد به شیراز

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو
جايگاه همسفر چابكسواران

6 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:00

اتوکار: سوپرویژه{وی ای پی}۲۵نفره

12 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو
سرویس یزد به شیراز30/00شب دایر گردید

15 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نورآریا یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 14:15

اتوکار: غزال وی.ای.پی تخت شو

18 صندلی خالی

495,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 15:00

اتوکار: مارال VIPتخت شو با مانیتور شخصی
جايگاه همسفر چابكسواران

11 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی