قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو همراه با شارژر اختصاصی
سرویس یزد به شیراز30/00شب دایر گردید

11 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نورآریا یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:15

اتوکار: غزال وی.ای.پی تخت شو

20 صندلی خالی

500,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: مارالVIPتخت شو(اینترنت رایگان.پذیرائی ویژه)
سکوی رویال سفر

22 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی همراه با شام رایگان
همراه با مانیتور اختصاصی

14 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نورآریا یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار: غزال وی.ای.پی تخت شو

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت