میهن نورآریا یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:00

اتوکار: غزال وی.ای.پی تخت شو

21 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو همراه با شارژر اختصاصی
جايگاه همسفر چابكسواران

17 صندلی خالی

595,000 ریال

535,500 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

صفاشهر

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 11:00

اتوکار: تک صندلی کلاسیک -۳۱صندلی
09133534740

23 صندلی خالی

465,000 ریال

418,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:30

اتوکار: غزال VIP تخت شو همراه با شارژر اختصاصی
سرویس یزد به شیراز30/00شب دایر گردید

22 صندلی خالی

595,000 ریال

535,500 ریال
میهن نورآریا یزد

یزد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 14:15

اتوکار: غزال وی.ای.پی تخت شو

22 صندلی خالی

595,000 ریال

535,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت