قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> آباده

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن تماس ۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

36 صندلی خالی

210,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> آباده

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن تماس ۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

35 صندلی خالی

210,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت