قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:45

اتوکار: تک صندلی کلاسیک -۳۲صندلی

21 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

22 صندلی خالی

310,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

35 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 32 نفره

26 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

32 صندلی خالی

228,000 ریال

205,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت