قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 05:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 06:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

34 صندلی خالی

270,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:45

اتوکار: تک صندلی کلاسیک -۳۲صندلی

23 صندلی خالی

375,000 ریال

337,500 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 32 نفره

28 صندلی خالی

375,000 ریال

337,500 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

270,000 ریال

243,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت