قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال یزد

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن تماس ۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

11 صندلی خالی

344,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

18 صندلی خالی

340,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

20 صندلی خالی

340,000 ریال

      تاریخ حرکت