قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

40 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیاVIP رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

22 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:00

اتوکار: تک صندلی مارال۳۲صندلی
سکوی 12آسیا سفر

29 صندلی خالی

540,000 ریال

486,000 ریال
شرکت لوان نور یزد

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
سکوی 8

22 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

43 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت