قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> قشم

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰

42 صندلی خالی

302,000 ریال

271,800 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

40 صندلی خالی

302,000 ریال

271,800 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

37 صندلی خالی

302,000 ریال

271,800 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانیا ۴۵ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

42 صندلی خالی

302,000 ریال

سیروسفر یزد

یزد -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی سیروسفر

42 صندلی خالی

302,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت