قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت تعاونی 16 جهان گشت یزد

یزد -> زاهدان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو ۴۲ صندلی

42 صندلی خالی

532,000 ریال

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

جمعه

1399/07/11 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

40 صندلی خالی

532,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

جمعه

1399/07/11 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

44 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

جمعه

1399/07/11 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

44 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت