قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال یزد

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن هماهنگی و رزرو 03537237001/09023516190

22 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن هماهنگی و رزرو 03537237001/09023516190

44 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
میهن نورآریا یزد

یزد -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا

21 صندلی خالی

670,000 ریال

      تاریخ حرکت