قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

6 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیاVIP رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

16 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت لوان نور یزد

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

37 صندلی خالی

444,000 ریال

399,600 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیاVIP رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

22 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

40 صندلی خالی

444,000 ریال

399,600 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت