قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

40 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰

40 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
شرکت لوان نور یزد

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر, بم, ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی 8

40 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

40 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

41 صندلی خالی

530,000 ریال

477,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت