قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

40 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰

40 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت لوان نور یزد

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی 8

40 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

40 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

38 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت