قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> قشم

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, بندرعباس

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

44 صندلی خالی

504,000 ریال

453,600 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, بندرعباس

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

40 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, بندرعباس

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

40 صندلی خالی

504,000 ریال

453,600 ریال
شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانیا ۴۵ صندلی رزرو۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

40 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
سیروسفر یزد

یزد -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی سیروسفر

44 صندلی خالی

503,000 ریال

452,700 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت