قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت لوان نور یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی 8

30 صندلی خالی

444,000 ریال

399,600 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

23 صندلی خالی

444,000 ریال

399,600 ریال
شرکت لوان نور یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
سکوی 8

25 صندلی خالی

444,000 ریال

399,600 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت