قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

40 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

38 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت