قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن تماس ۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

36 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> میناب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس, سیرجان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

31 صندلی خالی

532,000 ریال

478,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت