قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
جایگاه گیتی پیما

0 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
جایگاه گیتی پیما

0 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
برگشت از همسفر شهرکرد03832273770

0 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
برگشت از همسفر شهرکرد03832273770

0 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
جايگاه همسفر چابكسواران

0 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت