قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردکان

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> البرز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

12 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه جنوب(تهران)

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک (رزرو۰۹۱۳۷۴۷۷۱۳۹و۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۶)

5 صندلی خالی

600,000 ریال

492,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه شرق(تهران)

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

کاشان, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک (رزرو۰۹۱۳۷۴۷۷۱۳۹و۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۶)
تلفن همانگی09122471223-03532248576-09137477139

5 صندلی خالی

600,000 ریال

492,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

12 صندلی خالی

700,000 ریال

595,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه شرق(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

12 صندلی خالی

700,000 ریال

595,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت