قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردکان

شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه شرق(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کاشان, قم, تهران, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا۴۴
تلفن هماهنگی09122471223

44 صندلی خالی

450,000 ریال

360,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

کاشان, قم, پایانه جنوب(تهران), تهران

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا۴۴
تلفن هماهنگی09122471223

44 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

کاشان, قم, تهران, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا۴۴
تلفن هماهنگی09122471223

44 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا۴۴
تلفن هماهنگی09122471223

44 صندلی خالی

450,000 ریال

360,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا۴۴
تلفن هماهنگی09122471223

44 صندلی خالی

450,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت