قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اردکان

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)

0 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)

0 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه شرق(تهران), پایانه جنوب(تهران)

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)

0 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال

      تاریخ حرکت