قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردکان

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 07:00

اتوکار: مارالVIPتخت شومانیتورشخصی۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

25 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:00

اتوکار: مارال۳محورVIPتخت شو۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

29 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:00

اتوکار: مارال۳محورVIPتخت شو۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

29 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: درساVIPتخت شو(مانیتورشخصی.پذیرایی ویژ. اینترنت رایگان)۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

25 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: درساVIPتخت شو(مانیتورشخصی.پذیرایی ویژ. اینترنت رایگان)۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت