قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال اردکان

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1399/10/27 ساعت 12:00

اتوکار: مارال۳محورVIPتخت شو۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

14 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1399/10/27 ساعت 12:00

اتوکار: مارال۳محورVIPتخت شو۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

14 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:00

اتوکار: مارالVIPتخت شومانیتورشخصی۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

9 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت