قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردکان

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: مارالVIPتخت شومانیتورشخصی۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

15 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: مارالVIPتخت شومانیتورشخصی۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

15 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

21 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

21 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:00

اتوکار: مارالVIPتخت شومانیتورشخصی۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

22 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت