قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بافق

عامر بافق نماینده کیان سفر

پایانه بافق -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس 457

28 صندلی خالی

90,000 ریال

عامر بافق نماینده کیان سفر

پایانه بافق -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس 457

40 صندلی خالی

90,000 ریال

عامر بافق نماینده کیان سفر

پایانه بافق -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس 457

36 صندلی خالی

90,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت