قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ابرکوه

گیتی نورد ابرکوه یزد

پایانه ابرکوه -> شیراز(پایانه کاراندیش)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

200,000 ریال

میهن نورآریا (تعاونی 4) ابرکوه

پایانه ابرکوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

44 صندلی خالی

200,000 ریال

گیتی نورد ابرکوه یزد

پایانه ابرکوه -> شیراز(پایانه کاراندیش)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس ولوبی 9

40 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت