قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ابرکوه

گیتی نورد ابرکوه یزد

پایانه ابرکوه -> یزد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

130,000 ریال

میهن نورآریا (تعاونی 4) ابرکوه

پایانه ابرکوه -> یزد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

44 صندلی خالی

130,000 ریال

گیتی نورد ابرکوه یزد

پایانه ابرکوه -> یزد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولوو بی12

42 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت